Продукти нафтоперероблення рідкі (бензини моторні, паливо дизельне IV квартал)